Omslag The Aesthetics and Politics of Linguistic Borders
Omslaget till The Aesthetics and Politics of Linguistic Borders: Multilingualism in Northern European Literature.

Boken heter The Aesthetics and Politics of Linguistic Borders: Multilingualism in Northern European Literature.

I den närmar sig forskare litteratär flerspråkighet på nya teoretiska sätt.

Redaktörer är Heidi Grönstrand, Markus Huss, båda lektorer vid Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska vid Stockholms universitet, och Ralf Kauranen, Åbo universitet.

Bodins artikel har titeln “'So let me remain a stranger': Multilingualism and Biscriptalism in the Works of Finland-Swedish Writer Tito Colliander”.