Lyssna på poddcasten Vikingen som medial och museal figur på SoundCloud:

​Poddcasten är ett samtal mellan Jan Holmberg, fil.dr i filmvetenskap och VD för Stiftelsen Ingmar Bergman, Fredrik Svanberg, docent i arkeologi och chef för kulturarvsenheten vid Statens maritima museer, och Anna Källén, docent i arkeologi och forskare i kritiska kulturarvsstudier vid Institutionen för kultur och estetik. Intervjun görs av Elsa Helin och poddcasten är producerad av Stockholms universitet.

Poddcasten är en kortare version av det öppna samtal som arrangerades den 10 oktober 2017 vid Institutionen för kultur och estetik.

 

 

Om Kulturarv – samtal

Evenemanget var det första i en serie om tre samtal, arrangerade av sektionen för kritisk kulturarvsforskning, vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.

Samtalet är vårt publika forum. I samtalet möts två svenska forskare från olika ämnen kring en dagsaktuell kulturarvsfråga. Syftet är att erbjuda en akademisk fördjupning i publik samtalsform. Samtalet är öppet för allmänheten och hålls alltid på svenska på kvällstid, i Humanistvillans Auditorium. 

Övriga samtal i serien

7 november Bevarandestrider – från almar till Nobelmuseum
5 december Föremål på gränsen till kulturarv

Kontakt

Anna Källén, docent i arkeologi och forskare i kritiska kulturarvsstudier, anna.kallen@su.se.

Bildmontage: Jan Holmberg och Fredrik Svanberg. Foto: Caroline von Hove och Anna Lihammer
Bildmontage: Jan Holmberg och Fredrik Svanberg. Foto: Caroline von Hove och Anna Lihammer