Ida Al Fakir, historia, lägger fram en ansökan om forskningsmedel. Titel: Modern epidemiologi i Sverige: Epidemiologisk kunskapsproduktion efter andra världskriget. Granskare: Annika Berg och Fredrik Krohn Andersson. Länk skickas ut i separat mail.