Denna workshop riktar sig till såväl doktorander som nydisputerade forskare.

Dickinson är disputerad litteraturforskare men har i sin vetenskapliga praktik ägnat sig åt en serie relaterade områden: teater (särskilt samtida kanadensiskt drama), dans, performancestudier, filmvetenskap (med särskilt fokus på adaptation och queer film och video), queerteori och genusvetenskap, samt litteratur- och kulturstudier med kanadensisk komparativ inriktning.

Om Peter Dickinson på Simon Fraser Universitys hemsida.