Denna workshop riktar sig till såväl doktorander som nydisputerade forskare.

Dickinson är disputerad litteraturforskare men har i sin vetenskapliga praktik ägnat sig åt en serie relaterade områden: teater (särskilt samtida kanadensiskt drama), dans, performancestudier, filmvetenskap (med särskilt fokus på adaptation och queer film och video), queerteori och genusvetenskap, samt litteratur- och kulturstudier med kanadensisk komparativ inriktning.

Om Peter Dickinson på Simon Fraser Universitys hemsida.

Call for papers

Den som vill delta i workshopen mejlar en kort motivering till arrangör Dirk Gindt, docent i teatervetenskap, dirk.gindt@teater.su.se, och forskningssekreterare Christer Johansson, christer.johansson@littvet.su.se, senast den 16 april, kl. 9.00.