Institutionen för kultur och estetik

Frescativägen 22B-26
Stockholm

Musikvetenskap sitter på Freascativägen 22B, litteraturvetenskap, idéhistoria och teatervetenskap på Frescativägen 24E och konstvetenskap på Frescativägen 26.

Hitta till oss