Anna Dahlgren. Foto: Joanna Bong Lindström
Anna Dahlgren. Foto: Joanna Bong Lindström

Hon har varit forskarassistent och universitetslektor vid Stockholms universitet sedan 2011.

Anna Dahlgren arbetar för närvarande med projektet Rörelser i konstens gränsland (RJ Sabbatical) som ska utmynna i en monografi om de transformationer och förhandlingar som pågått i konstfältets gränsområden i olika historiska perioder.

Hennes tidigare forskning rör framför allt fotografins historia och teori i skärningspunkten mellan konsthistoria, visuella studier och medievetenskap. 

– Jag har under lång tid intresserat mig för visuell kommunikation, fotografi, mode och reklam, vilket kanske inte är de första ämnen man tänker på i konstvetenskapliga sammanhang. Min avhandling handlade om hur Photoshop började användas i Sverige, inom och utom konstvärlden och sedan dess har jag rört mig mellan olika bildtekniker, genrer och medier. Det är i dag självklart inom ämnet konstvetenskap. Konst står ju bara för en bråkdel av alla de visuella uttryck vi möter dagligen och vi behöver utveckla redskap och förståelse för dem alla, säger Dahlgren.