Anna Källén
Anna Källén.

Seminariet arrangeras av Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR), vid Uppsala universitet.

Medverkar gör även Daniel Strand, som disputerade i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik 2016.

Fanns svensken på stenåldern? Arkeologi, DNA och nationell identitet - om seminariet

Genom att undersöka förhistoriska människors DNA hoppas forskare kunna blottlägga forntidens mysterier. Men vad kan genetiska analyser egentligen säga om människans historia, och hur förhåller sig arkeogenetiken till nationalistiska föreställningar?

Evenemanget går att följa live på Uppsala universitets hemsida.

Mer information på Almedalsveckans webb.