Programmet handlar om hur vi såg på psykisk ohälsa förr, om mentalsjukhusens era och om diagnoser och maktspel i statens strävan efter det perfekta samhället.

Lyssna på podcasten i A-cast.

Annika Berg, lektor i idéhistoria vid Stockholms universitet.
Annika Berg.

Om Annika Berg

Annika Berg är docent i idéhistoria och forskar främst om medicinens sociala, kulturella och politiska historia. Hon kom i slutet av 2018 ut med boken De samhällsbesvärliga: Förhandlingar om psykopati och kverulans i 1930- och 40-talens Sverige.