TFL innehåller vetenskapliga texter, aktualiseringar av klassiska texter och bevakar litteraturvetenskaplig bokutgivning i främst Sverige och Norden.

Tidskriften kommer sedan 1971 ut fyra gånger per år, och två år i taget vilar det redaktionella ansvaret vid litteraturvetenskapliga institutioner runtom i landet. Detta nummer är utgivet av Göteborgs universitet. 

Maria Wahlström har skrivit artikeln "Ett långt golv att gå sig trött på" – Om prostitution och de prostituerade i Ivar Lo-Johanssons Kungsgatan.

Även litteraturvetaren Jan Holmgaard medverkar i det senaste numret av tidskriften.