Annika Berg
Annika Berg, docent i idéhistoria vid Stockholms universitet.

Annika Berg är docent och lektor i idéhistoria. Hon disputerade i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet 2009, på avhandlingen Den gränslösa hälsan: Signe och Axel Höjer, folkhälsan och expertisen.  

Ny bok inom kort

Hon har som forskare intresserat sig för medicinens – inklusive hälsovårdens och psykiatrins – sociala, kulturella och politiska historia, och för frågor om makt, samhällsstyrning och socialpolitik. Annika Berg kommer inom kort ut med boken De samhällsbesvärliga: Förhandlingar om psykopati och kverulans i 1930- och 40-talens Sverige på Makadam förlag, och är också i uppstartsfasen av ett nytt tvärvetenskapligt projekt, “Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921”, tillsammans med en grupp andra forskare.

Anna Bortolozzi
Anna Bortolozzi, docent i konstvetenskap vid Stockholms universitet.

Anna Bortolozzi är docent, lektor och pedagogisk studierektor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. I sin forskning specialiserar hon sig på barockens arkitektur. Anna Bortolozzi disputerade i arkitektur historia och teori vid Arkitekthögskolan i Venedig (IUAV) 2005. 

Kopiors och kalkeringars roll

I sitt nuvarande forskningsprojekt undersöker Bortolozzi kopiors och kalkeringars roll i arkitektens arbete under första hälften av 1700-talet. Det specifika material som studeras finns i Carl Hårlemans och Carl Johan Cronstedts arkitekturritningssamlingar, bevarade i Nationalmuseum. Med utgångspunkt i en undersökning av teckningarnas materiella egenskaper (papper, medium, teknik) och spår av teckningsinstrumenten (penna, stylus, passare, etc), är målet att klarlägga hur arkitekterna utförde kopior av andras och egna teckningar och att förstå kopiornas roll i arbetet med gestaltningen av nya uppgifter.