Det är den tredje boken av Hackmans mångåriga forskningsarbete med kommentarbandet till Edith Södergrans Samlade skrifter.

Boel Hackmans medförfattare är Carola Herberts och Sebastian Köhler.

Omslaget av "Kommentar till Edith Södergrans Dikter och aforismer. Varia."
Omslaget av "Kommentar till Edith Södergrans Dikter och aforismer. Varia."

Om boken

När Edith Södergran debuterade hösten 1916 var mottagandet blandat. Dikterna representerade något helt nytt och gav upphov till divergerande tolkningar. Sedan dess har Södergrans produktion fortsatt att inspirera och utmana till nya läsningar. Den tredje delen i Edith Södergrans Samlade skrifter presenterar en sekellång reception i kritik och forskning samt synliggör hur tolkningstraditioner bryts mot varandra och frilägger olika betydelseskikt i dikterna. Översikterna visar utvecklingslinjer och tematiska förskjutningar i författarskapet. Av den fullständiga textkritiska kommentaren framgår bland annat hur Södergran ändrade i manuskripten. Avsnittet Varia omfattar Södergrans översättningar, insändare, några manuskript och korrespondens som blivit tillgänglig efter 1996.