Utrymningen av husen gick bra. Om du som student / besökare har något att rapportera eller har tankar kring vad som bör förbättras i samband med brandlarm och utrymning är du välkommen att höra av dig till oss.