Omslaget till Heritage and Sustainable Urban Transformations.
Heritage and Sustainable Urban Transformations: Deep citites, utgiven vid förlaget Routledge, 2019.

Nolins artikel har titeln “The politics of densification and sustainability in urban green heritage space”.

Kapitlet handlar om hur äldre parker och trädgårdar ska kunna användas och skyddas när kravet på förtätning blir allt starkare, särskilt den typen av grönska som kan finnas invid bostadshus och som ofta är gjord för att se ut som natur eller som tar sin utgångspunkt i ett äldre naturområde.

Ekonomi, välbefinnande, klimat

Att anlägga en park eller en trädgård innebär en stor ekonomisk investering, det tar tid innan träden växer upp varför det också borde finnas en ekonomisk prislapp på en park, inte bara en kulturhistorisk eller estetisk värdering. För samtidigt som många parker och trädgårdar hotas av ny bebyggelse eller förtätning finns det en annan rörelse som hävdar människans behov av grönska för att sänka stressnivåerna, öka välbefinnandet och även sänka medeltemperaturen i en urban miljö, men dessa två synsätt möts i praktiken inte. 

Catharina Nolin, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet. Foto: Niklas Björling
Catharina Nolin, professor i konstvetenskap. Foto: Niklas Björling

Om Catharina Nolin

Catharina Nolin undervisar i arkitekturhistoria, landskapsarkitektur och kulturarvsstudier, och är ämnesansvarig för Konstvetenskap vid institutionen.

Hennes huvudsakliga forskningsområde är trädgårdshistoria och landskapsplanering under 1800- och 1900-talen, samt landskapsarkitekturens historiografi under samma period.

Mer om Catharina Nolins forskning.