Essän finns både att läsa och att lyssna på, inläst av författaren själv.

Till essän på Anekdots hemsida.

Om Anekdot

Bildningsmagasinet Anekdot är ett samarbete mellan Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet och Kungliga Vitterhetsakademien med syfte att sprida humanistisk, akademisk kunskap till en bred allmänhet.

Isabelle Ståhl
Isabelle Ståhl.

Om Isabelle Ståhl

Isabelle Ståhl intresserar sig i sin forskning för psykiatrins kulturella historia, tysk filosofihistoria, litterär primitivism, och narrativisering. I sitt avhandlingsprojekt undersöker hon självförsök med psykedeliska droger i Tyskland under 1920-talet. Hon utgår från Walter Benjamins beskrivningar av sina erfarenheter.