Elina Druker, docent i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.
Elina Druker, docent i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.

Priset, som delas ut årligen, belönar bilderboksförfattare och illustratörer av högt litterärt och konstnärligt värde. Priset skapades 2010 som en utvidgning av litteraturpriset Phoenix Award, som sedan 1985 belönar engelskspråkig barn- och ungdomslitteratur. 

Jurymedlemmarna utses av Children’s Literature Association, en amerikansk organisation för forskare, kritiker, universitets- och högskolelärare och institutioner som ägnar sig åt akademiska studier av barnlitteratur.