Anders Hallengren får Samfundet De Nios Särskilda Pris. Prissumman är på 100 000 kronor.

Isabelle Ståhl får Samfundets julpris, om 50 000 kronor. 

Akademin Samfundet De Nio har nio på livstid valda ledamöter. Den instiftades 1913 i Stockholm på grundval av ett testamentariskt förordnande av Lotten von Kræmer. Samfundet har som huvudsaklig uppgift att dela ut litterära priser.

Mer om årets pristagare på Samfundet De Nios hemsida.