Staffan Bergwik, idéhistoria, beviljas anslag för projektet ”Från ovan: Sven Hedins expeditioner och världen i överblick 1900-1935”. Läs mer på Riksbankens Jubileumsfonds hemsida.

Staffan Bergwiks forskning.

 

Anna Källén, forskare i kulturarvsstudier, tillsammans med idéhistorikern Daniel Strand och mediahistorikern Andreas Nyblom, får medel för projektet ”Kod, Narrativ, Historia: Samtida meningsskapande kring forntida DNA”. Läs mer på Riksbankens Jubileumsfonds hemsida.

Anna Källéns forskning.

Erik Wallrup. Foto: Rosa Maria Lupo.
Foto: Rosa Maria Lupo.

 

Erik Wallrup, musikvetenskap, beviljas anslag för projektet ”Det affektiva skiftet i den gustavianska tidens musik”. Läs mer på Riksbankens Jubileumsfonds hemsida. 

Erik Wallrups forskning.

Stärker forskningsmiljön

–Det är fantastiskt glädjande med utdelningen som gör att forskningsmiljön vid vår institution stärks ytterligare. En stor eloge till både de forskare som har beviljats anslag och till alla som har deltagit i granskningarna av ansökningarna i våra tvärvetenskapliga forum, säger Inga Sanner, prefekt vid Institutionen för kultur och estetik.