Fredrik Krohn Andersson. Foto: Niklas Björling
Fredrik Krohn Andersson. Foto: Niklas Björling

Det är Cecilia Åse, professor i genusvetenskap vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, som är huvudsökande för projektet ”Genus och nation i kalla krigets spår: Skapandet av ett svenskt militärt kulturarv”. Projektet tilldelas 6 069 000 kronor i anslag av Riksbankens Jubileumsfond.

Om forskningsprojektet på Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskaps hemsida.

Arkitektur och kulturpolitik

Fredrik Krohn Andersson är universitetslektor i konstvetenskap och forskar inom området konstvetenskaplig arkitektur, för närvarande på miljöer och byggnader som 1960- och 70-talets kulturpolitik producerade och på byggnadsvårdens historiografi.