Frida Beckman står framför några träd. Hon har en svart kappa på sig.
Frida Beckman.

Frida Beckman är lärare vid institutionens masterprogram i kritiska studier, och hon undervisar även i genusteoretisk litteraturvetenskap på grundnivå.

Hennes forskningsfält sträcker sig över amerikansk litteratur och kultur från andra världskriget till idag, och vidare till kritisk teori, narrativitet, och genusteori. Beckmans forskning riktar också in sig på den franske filosofen Gilles Deleuze, om vilken hon har varit med och tagit fram en avancerad kurs i litteraturvetenskap med start vårterminen 2018. Hennes senaste publikation är en kritisk biografi om samma person.

Disputerade i Uppsala

Frida Beckman disputerade vid Uppsala universitet 2009 på avhandlingen Reconfiguring Subjectivity: Experimental Narrative and Deleuzean Immanence. Hennes nuvarande forskningprojekt har titeln “Paranoia and Post-Truth Politics: Negotiating Selves and Systems in U.S. Literature after 1950”.