Karin Helander. Foto: Eva Dalin
Karin Helander. Foto: Eva Dalin

Karin Helander medverkar i ett av Stockholms universitets tre seminarium seminarier om faktatillit. 

Om seminariet "Motverka faktaresistens är allas ansvar – men vem gör vad?"

Det offentliga samtalet präglas av en oro för faktaresistens. I detta seminarium diskuterar vi utifrån olika infallsvinklar – akademi, politik, folkbildning och medier – vad som kan och bör göras. Hur skapar vi ett samhälle präglat av faktatillit?

Tid och plats

3 juli, kl. 15.00–16.00, St Lars ruin, Syskongatan, Visby

Mer information om evenemanget här.

Anna Källén. Foto: Joanna Bong Lindström
Anna Källén. Foto: Joanna Bong Lindström

Källén i debatt om kulturarv

Anna Källén deltar i en debatt om kulturarv arrangerad av tidskrifterna Forskning & Framsteg och Populär Arkeologi tillsammans med Riksbankens Jubileumsfond. 

Om seminariet "Kulturarvet – vad ska vi spara och vad ska vi visa upp?"

Långt innan regeringens kulturarvsproposition kom nu i våras så diskuterades museernas verksamhet flitigt. Tillspetsat kan man säga att frågan handlar om vilken kunskap som museerna ska besitta, vilken de ska förmedla. Alltså vad museerna ska spara, vad de ska visa upp, hur de ska göra det.

Tid och plats

4 juli, kl. 16.30-17.30, Kilgränd 1, Visby

Mer information om evenemanget här i det officiella Almedalskalendariet.