Helena Bodin.
Helena Bodin.

Hon intresserar sig för forskning inom både modern och äldre litteratur, och då särskilt för relationer mellan modern litteratur och den bysantinska, ortodoxt kristna traditionen. Det handlar om fält som riktar sig mot flera ämnen, förutom litteraturvetenskap och kultursemiotik även bysantinologi, slavistik, kyrkohistoria och patristik, konst- och musikvetenskap, intermediala studier samt översättnings- och gränsstudier.

Pågående projekt

Helena Bodin arbetar sedan 2016 med forskningsprojekt inom programmet Världslitteraturer: kosmopolitisk och vernakulär dynamik , finansierat av RJ. För närvarande forskar hon även på Ingrid Ekelöfs roll i bevarandet av Gunnar Ekelöfs verk som blir synlig bland annat i den nära trettio år långa brevväxlingen mellan henne och litteraturhistorikern och -kritikern Brita Wigforss; vad som händer när "främmande" skriftsystem används i västliga litterära texter; senare tiders litterära skildringar av häxprocesserna under 1660-talet som ett slags kulturella minnen.

Lärare på "Att läsa och tolka litteraturens klassiker A"

Helena Bodin har undervisat på alla nivåer av kurser i litteraturvetenskap och inom lärarutbildningen. Just nu är hon lärare på kursen "Att läsa och tolka litteraturens klassiker A" som ges på avancerad nivå.