Karin Dirke är docent i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik.
Karin Dirke är docent i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik.

Dirkes kapitel "Changing Narratives of Human – Large Carnivore Encounters in Nineteenth-Century Sweden" handlar om om möten med stora rovdjur och agens hos de, företrädesvis björnar, som jagades av 1800-talets jägare i Sverige.

Bokens fullständiga titel är Shared Lives of Humans and Animals. Animal Agency in the Global North med Tuomas Räsänen och Taina Syrjämaa som redaktörer, utgiven 2017 på Routledge.