Peter Gillgren
Peter Gillgren, professor i konstvetenskap.

Han valdes in i Vitterhetsakademien som arbetande ledamot 2013. Preses är ordförande i en vetenskaplig akademi och motsvarar befattningen styrelseordförande.

Peter Gillgren ersätter Anders Cullhed, professor emeritus i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.

Kungl. Vitterhetsakademiens hemsida.

Om Peter Gillgren

Peter Gillgren är professor i konstvetenskap och ställföreträdande prefekt vid Institutionen för kultur och estetik. Han forskar om renässansens och barockens konst, och om konstvetenskaplig teori och ämneshistoria.

Gillgrens senaste bok kom 2017 och har titeln Siting Michelangelo. Han publicerade nyligen en artikel om Felix Horb i Journal of Art Historiography, och dessförinnan en artikel om kören i Sixtinska kapellet.

Mer om Peter Gillgrens forskning.