Anezka Kuzmicova
Anezka Kuzmicova, litteraturvetare vid Institutionen för kultur och estetik.

En utkom i Orbis Litterarum och presenterar en empirisk studie samt metodologisk reflektion kring kopplingen mellan skönlitterär läsning och empati. 
Till artikeln i Wiley Online Library.

Den andra utkom i The Journal of General Psychology och rapporterar resultat från ett experiment som undersökte hur ordkunskap relaterar till hur ofta ett ord förekommer i Google.
Till artikeln på Taylor & Francis Group.