Konferensen arrangeras av det Svenska sällskapet för 1700-talsstudier och är en uppföljning på den första nordiska 1700-talskonferensen som hölls i Lysebu (Norge) 2013. Ett sextiotal forskare från Danmark, Norge, Finland och Sverige samlas nu i Uppsala för att presentera sin pågående forskning och diskutera 1700-talsstudiernas framtid, möjligheter och utmaningar.

1700-talet – nu och då

Temat för konferensen är ”1700-talet – då och nu”, vilket avser stimulera till diskussion om 1700-talet som periodiseringsbegrepp och studieobjekt såväl som till jämförande analyser av 1700-talets och dagens samhällen i stort. En keynote-föreläsning kommer att hållas av Jacqueline Van Gent (University of Western Australia) och en plenarföreläsning av Linda Colley (Princeton University). 

Linn Holmberg och Jacob Orrje ingår som styrelsemedlemmar i Sällskapet för 1700-talsstudier i organisationsgruppen av konferensen.