Under årets Forskardagar kan du botanisera bland Stockholms universitets allra senaste forskningsrön, presenterade av våra nyfikna och nyblivna doktorer. 

Här är hela programmet för Forskardagarna.

Konst i Internet-flödet - Vendela Grundell, Konstvetenskap

Tisdag 3 oktober kl. 9-9.45, höger hörsal, Aula Magna

Vi blir alltmer uppkopplade mot ett informationsflöde där vi möter fler och fler bilder. Som användare kan det vara svårt att se hur flödet fungerar – och att stanna upp i det. Därför vill jag i min avhandling ”Flow and Friction” visa hur digitala gränssnitt formar hur vi upplever fotografi på nätet och hur glitch-konst – som på olika sätt stör tekniken – hjälper oss att kritiskt reflektera över dagens nätverkssamhälle.

Om Vendela Grundells forskning.

Tonåringen i Stockholmslitteraturen - Lydia Wistisen, Litteraturvetenskap

Torsdag 5 oktober kl. 9-9.45, vänster hörsal, Aula Magna

Vad har en raggarbil på Kungsgatan 1949 gemensamt med en nedklottrad gångtunnel i Rågsved 2008? I min avhandling ”Gångtunneln: Urbana erfarenheter i svensk ungdomslitteratur 1890–2010” följer jag den svenska ungdomslitteraturens gestaltning av Stockholms tonåringar från Södermalm till Alby, från Strandvägen till E4:an, från trappuppgången till gångtunneln.

Om Lydia Wistisens forskning.

Ideologiernas död och historiens slut - Daniel Strand, Idéhistoria

Torsdag 5 oktober kl. 11-11.45, vänster hörsal, Aula Magna

På 1950-talet utropades ideologiernas död. Konflikternas tid var över, samförståndets tid var här. Trots att dessa tankar kritiserades på 1960-talet återkom liknande idéer efter att Kalla kriget var över. Nu hävdades det att historien var slut och att liberalismen hade segrat i hela världen. I min avhandling jämför jag debatterna på 1950- och 1990-talet.

Om Daniel Strands forskning.