Maria Andersson är docent och lärare i litteraturvetenskap, och studierektor med ansvar för lärarutbildningen vid institutionen.

Hon forskar i huvudsak på barn- och ungdomslitteratur respektive genusvetenskapliga ämnen och frågeställningar, och ofta behandlas dessa två områden i kombination.  

I det nuvarande forskningsprojektet ”Rätt till röst? Den svenska flickboken 1830-1921” undersöker hon frågor om mognad, myndighet och medborgarskap i flickboksgenren.