Axel Englund
Axel Englund, docent i litteraturvetenskap.

Han presenterar dikten både på originalspråk och i ny svensk tolkning, och har också skrivit en essä där sjömannens skuld mot naturen framträder mot bakgrund av våra nutida insikter om en hotad omvärld. 

I filmklippet nedan introducerar Axel Englund en av den engelska romantikens klassiska dikter, Balladen om den gamle sjömannen av Samuel Taylor Coleridge, först publicerad år 1798 och nu alltså utkommen i ny översättning på svenska.