Anezka är
Anezka är postdoktor vid Institutionen för kultur och estetik.

Artikeln rapporterar om ett experiment genomfört i samarbete med Anne Mangen, Hildegunn Støle, och Anne Charlotte Begnum från Universitetet i Stavanger och bidrar till den växande empiriska forskningen om hur skönlitteratur väcker och/eller påverkar empati hos läsare.

En novell av den modernistiska författaren Katherine Mansfield användes i experimentet, i två olika versioner: det höglitterära originalet och en stilistiskt förenklad version förberedd av ungdomsförfattaren Terje Torkildsen. Den förenklade versionen väckte mycket mer empati hos experimentdeltagarna än originalet, ett resultat som motsäger uppmärksammade slutsatser om att höglitteratur påverkar känslorna mer än andra sorters texter.

Till artikeln (extern länk)