Kermes: Journal av Conservation
Emma Jansson har skrivit en artikel i senaste upplagan av Kermes: Journal av Conservation.

Artikeln 'Alfred Sisley's Quiet Evolution' är en sammanfattning av Janssons masterforskning om impressionisten Alfred Sisley. Forskningsprojektet, som genomfördes på the Courtauld Institute of Art i London, är en av de första storskaliga forskningsinsatser med fokus på Sisleys måleri från ett tekniskt perspektiv.

Med hjälp av en rad bildbaserade och instrumentella analytiska tekniker erhölls ny information i förhållande till Sisleys användning av material, samt hans måleriteknik och hur den hänför sig till de andra impressionisterna.

Materialteknisk konstvetenskap 

Emma Jansson forskar inom ämnet materalteknisk konstvetenskap, där hennes avhandlingsprojekt fokuserar på svenska 1800-talskonstnärer (framför allt Anders Zorn).