Göran Rossholm.
Göran Rossholm.

Med motexempel argumenterar Rossholm för att sådana relationer inte är nödvändiga för att vi ska uppfatta en framställning som en berättelse. Det avgörande är att framställningen väcker läsarens (eller åskådarens) förväntningar om orsakssammanhang, förväntningar som inte nödvändigtvis infrias.   

Om boken på förlaget De Gruyters hemsida.