Tiina Rosenberg. Photo: Eva Dalin
Tiina Rosenberg.

"Vad ska jag ha på mig på jobbet" är en klassisk fråga som många kvinnor ställer sig dagligen. Många muslimska kvinnor i Europa söker sig inte till högre utbildning eller yrken med maktpositioner eftersom hijab som plagg blivit så laddat. Det innebär att kvinnor som bär hijab hamnar utanför arbetsmarknaden och därmed samhället, något som har en negativ inverkan för pluralistisk demokrati.

Performativt genombrott

"Wrapped in meaning: Modest fashion as feminist strategy" diskuterar det performativa genombrottet för kvinnor som bär hijab i mode, politik och offentlighet. Artikeln lyfter fram svenska muslimska modedesigners som bidragit till detta genombrott och som beskriver sina insatser som feministiska: "Allt vi gör, gör vi muslimska kvinnor."

Open Access

Texten finns tillgänglig i text- och ljudform genom Open Access på Taylor & Francis Onlines webbplats.