Omslaget till "Pojklandet".
Omslaget till "Pojklandet".

I övergången från agrar- till industrisamhälle förändrades familjestrukturen och pojkarna fick, från relativt ung ålder, alltmer sköta sig själva. Därmed utvecklades en särpräglad pojkkultur där ynglingarna fostrades och lärde sig av varandra. Denna kultur kom i stor utsträckning att formas av de platser där pojkarna vistades – långt från hem och skola etablerades en pojkarnas egen nation. Idén om detta pojkland utgör utgångspunkten för dessa studier, vilka spänner över närmare 200 år och berör böcker som Mälarpirater och Berts dagbok, författare som Tove Jansson, Erik Pallin och Hjalmar Wallander samt teman som ålder, pojkarnas språkbruk och kartans betydelse.