Bok Martin Andersen Nexo av Per-Olof Mattsson
Omslaget av Martin Andersen Nexo. Den nordiska arbetarlitteraturens pionjär av Per-Olof Mattsson, docent i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet.

Om boken

Den danske författaren Martin Andersen Nexø (1869–1954) kan tillsammans med Émile Zola, Jack London och Maxim Gorkij räknas till den exklusiva skara som inspirerat den svenska arbetarlitteraturen. Ändå spelar Nexøs författarskap en mycket blygsam roll i de studier som skrivits om svensk litteratur under nittonhundratalet.

Martin Andersen Nexø. Den nordiska arbetarlitteraturens pionjär tecknar Per-Olof Mattsson en bred och mångfacetterad bild av Nexø som proletärförfattare, politiker och inspiratör, ur ett svenskt perspektiv. Han belyser – förutom själva författarskapet, receptionen av hans viktigaste verk i svenska tidningar och relationen till kollegor som Moa Martinson och Eyvind Johnson – även Nexøs politiska engagemang, inflytande och verksamhet i ett svenskt perspektiv.

Per-Olof Mattsson.
Per-Olof Mattsson.

Forskar om svensk arbetarlitteratur

Per-Olof Mattsson forskar om svensk arbetarlitteratur, urban modernitet och modernism under mellankrigstiden och disputerade 1989 med Amor fati. Rudolf Värnlund som prosaförfattare