The First Supper of the Singularity. Digital bild av Praba Pilar. Courtesy of Praba Pilar.

Det första numret är ett temanummer och har titlen "Spiritual and Religious Dynamics of Activism and Protest".

PRS är peer-reviewed och ges ut som Open Access online på University of Toledos OJS. Den går att läsa gratis här.