Per-Olof Mattsson, docent i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.
Per-Olof Mattsson, docent i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.

Per-Olof Mattsson har också skrivit två av texterna i boken, "Stinkande giftblommor och kapitalets kungsväg" och "Befriande gärning för mera än hög besinning".

Dessutom medverkar från Institutionen för kultur och estetik, Lydia Wistisen, doktor i litteraturvetenskap med artikeln "Hon klädde av sig framför spegeln", och Magnus Öhrn, docent i litteraturvetenskap, med artikeln "Bättre rustad än de andra?", i boken.

Om boken

Sigfrid Siwertz (1882–1970) var en av det svenska nittonhundratalets mest framgångsrika författare. Han publicerade ett sjuttiotal böcker och satt på stol fyra i Svenska Akademien från 1932 till sin död 1970. Boken vill spegla en författares uppgång och inträde i ett litterärt etablissemang som i och med den litterära modernismens framträdande i början av 1930-talet blev alltmer irrelevant.

Sigfrid Siwertz - En författares uppgång och fall.
Sigfrid Siwertz - En författares uppgång och fall.

Den vill kasta ljus över ett författarskap och ett författaröde som numera inte uppmärksammas annat än marginellt och som har många motsvarigheter i litteraturhistorien. Siwertz fortsatte att vara mycket framgångsrik och lovordade men tappade kontakten med de nya generationerna av författare.

Sigfrid Siwertz – En författares uppgång och fall är utgiven vid Karlstads universitet, 2017.

Mer information om boken på Karlstads universitetsbiblioteks hemsida.