Omslaget till The Grand Theater of the World
Omslaget till The Grand Theater of the World, utgiven av Routledge förlag.

Boken handlar om interaktionen mellan musikaliska evenemang och specifika platser i Rom under tidigmodern tid. 

Titeln är The Grand Theater of the World: Music, Space, and the Performance of Identity in Early Modern Rome. Den är redigerad av Valeria De Lucca och Christine Jeanneret, och utgiven av förlaget Routledge.

Boken finns till stora delar tillgänglig online (extern länk).

Om Peter Gillgren

Peter Gillgren är professor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Han forskar om renässansens och barockens konst, och om konstvetenskaplig teori och ämneshistoria.

Han senaste bok kom 2017 och har titeln Siting Michelangelo.

Mer om Gillgrens forskning.