Peter Kostenniemi med en blombukett i famnen
Peter Kostenniemi vid utdelningen av stipendiet från Marta Sandwall-Bergströms Författarfond den 3 september, 2019.

Han fick forskarstipendiet om 89 000 kronor för slutarbetet med sin doktorsavhandling Barndom i välfärdssamhällets upplösning, där han undersöker hur barnet och barndom representeras i skandinavisk gotisk barnlitteratur utgiven efter millennieskiftet.

Övriga stipendiater 2019 är Malin Nauwerck, fil.dr i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, och barn- och ungdomsboksförfattaren Stefan Casta.

Främja författare och forskare

Det var 1998 som författaren Marta Sandwall-Bergström inrättade en stipendiefond i form av en stiftelse, förvaltad av Sveriges Författarförbund. Stiftelsens syfte är att främja ”i Sverige bosatta yrkesverksamma författare och forskare”. Vartannat år delas ett Kulla-Gullapris ut till en författare. Vartannat år delas ett eller flera stipendier ut till förtjänta forskare och författare på barn- och ungdomslitteraturområdet. 

I styrelsen för Stiftelsen Marta Sandwall-Bergströms Författarfond ingår representanter för Sveriges Författarförbund, Samfundet De Nio samt Svenska barnboksinstitutet. 

Mer information på Svenska barnboksinstitutets hemsida.