Henry Parland (1908–1930) är kanske främst känd som poet, men han skrev också prosa under hela sin tid som författare. 

Denna finns nu fritt tillgänglig i vetenskaplig och kommenterad utgåva på parland.sls.fi

Elisa Veit redaktör

Prosa innehåller Parlands alla kortare berättande texter. Dessutom ingår biografiska anteckningar från 1929–1930, det enda dagboksmaterial av Henry Parland som finns bevarat. Elisa Veit är redaktör för boken och hon står också för inledning och kommentarer.

Henry Parlands Skrifter stöds av Svenska litteratursällskapet i Finland, Svenska kulturfonden och Stockholms universitet. Prosa ges i Sverige ut i samarbete med Appell Förlag.

Per Stam
Per Stam, litteraturforskare vid Stockholms universitet.

Sönder i digital nyutgåva

Samtidigt ges också Parlands roman Sönder (tidigare utgiven 2005) ut i digital nyutgåva. För denna är Per Stam redaktör.

Henry Parlands Skrifter finns fritt tillgängliga på parland.sls.fi.