Rikard Hoogland.
Rikard Hoogland.

Hooglands bidrag har titeln “‘How close is Angola to us?’ Peter Weiss’s Play Song of the Lusitanian Bogeyman in the Shadow of the Cold War” och handlar om mottagandet av Peter Weiss pjäs Sången om Skråpuken som hade premiär på privatteatern Scalateatern 1967 med hela världspressen i salongen.

Rikar Hoogland visar hur kritiken så tydligt var färgad av kalla krigets retorik, inte minst gäller det den som skrevs i de båda tyska staterna. Några av de västtyska kritikerna ansåg att Weiss borde ha skrivit en pjäs om Berlinmuren istället för att ägna sig åt kolonialförtryckta länder i Afrika.

Boken är utgiven av Palgrave Macmillan.