Manne Siegbahnhusen

Rapportera in om det är halt

Upptäcker du att det är halt och/eller dåligt snöröjt på gång- eller cykelvägar på universitetsområdet kan du rapportera in det i universitetets rapporteringssystem Samir. Samir bevakas löpande av Sektionen för säkerhet som tar kontakt med fastighetsägaren Akademiska Hus för att åtgärda de rapporter som kommer in.

Rapportera om någon halkat

Har du själv halkat, eller sett andra halka på universitetsområdet, ska du även rapportera in detta i Samir. Antingen som tillbud, om du inte drabbats av någon som helst personskada, eller som arbetsskada, om du skadat dig på något sätt (även lättare skador som blåmärken, skrubbsår eller liknande). Halkincident utan personskada ska dock bara anmälas (som tillbud) om de inträffar på eller i direkt anslutning till berört campusområde. Halkincident med personskada som inträffar under arbets/studietid (inklusive tjänsteresa) eller under färden mellan hemmet och arbetet/studiestället ska alltid anmälas (som arbetsskada) oavsett var de inträffar. 

Anmäl behov av halkbekämpning, tillbud och arbetsskador på su.se/samir.

Vid frågor går det bra att kontakta Margaretha Åkerholm vid Fastighetsavdelningen, margaretha.akerholm@su.se eller telefon 08-16 33 12.