Vad kan vi lära oss av konsthistorien, där känsloyttringar många gånger var en utgångspunkt vid beställningar av verk för till exempel kyrkor? Härifrån utgår samtalet, en intervju som finns att läsa fritt online.

Till intervjun på Utställningskritiks hemsida

Om Sabrina Norlander Eliasson

Sabrina Norlander Eliasson är docent i konstvetenskap och forskar och undervisar om tidigmodern konst och konstkonsumtion. Hon är initiativtagare till och leder sedan 2017 det internationella masterprogrammet Teknisk konstvetenskap och Konstmuseet.

Mer om hennes forskning

Mer läsning

9/12, 2019: Sabrina Norlander Eliasson om stilleben i Anekdot
12/6, 2019: Sabrina Norlander Eliasson i Bildningspodden
10/4, 2019: Om guidebokens historia i Rom