Tiina Rosenberg. Foto: Eva Dalin
Tiina Rosenberg. Foto: Eva Dalin

Tiina Rosenberg publicerar nu en Open Access-bok som en ny och effektiv metod för att sprida forskning om svensk scenkonst i den engelsktalande världen.

- Boken sammanför mitt arbete till ett större internationellt sammanhang om feministiska diskussioner om scenkonst, säger Tiina Rosenberg.

- Att acceptera engelska som lingua franca är en sak, men det är svårare att acceptera den angloamerikanska hegemonin inom kulturforskning. Det behövs en bredare kulturell horisont för att belysa det globala perspektivet i kulturella genusstudier.

Performance blir provokation

I bokens tolv bidrag diskuterar Tiina Rosenberg bland annat antirasistiska insatser, aktivistisk estetik och politiska ställningstaganden, särskilt när det gäller feministiska och queera tolkningar av opera och teater.

Tiina Rosenberg kontextualiserar sitt arbete inom en bredare utveckling av genus- och queerstudier, och inom den feministiska rörelsen, genom att lyfta fram viktiga bidrag från artister som använder scenkonst för att påverka samhället.

- I det sista kapitlet, Don’t be Quiet Start a Riot, diskuterar jag till exempel hur performance blir en provokation i det offentliga rummet. Det har blivit en modern anarkistisk metod för att rikta uppmärksamheten till viktiga samhällsfrågor.

Tiina Rosenbergs nya bok ”Don
Tiina Rosenbergs nya bok ”Don't be Quiet, Start a Riot: Essays on Feminism and Performance”

Första volymen

Denna bok riktar sig främst till opera- och teaterälskare, studenter, forskare och allmänheten som är intresserade av scenkonst och dess queera feministiska potential.

Don’t be Quiet Start a Riot. Essays on Feminism and Performance är den första volymen i Stockholm Studies in Culture and Aesthetics, som är en referee-granskad serie monografier och antologier som publiceras av Stockholm University Press. 

Författare

Tiina Rosenberg är professor i teatervetenskap. Hon har tidigare varit rektor för Konstuniversitetet i Helsingfors (Finland) och verksam som professor i genusvetenskap vid Stockholms universitet samt vid Lunds universitet. Tiina Rosenbergs forskning fokuserar på feministisk teater och teori, performance studies, genusvetenskap, queerstudier och kritisk teori.

Hur får du tag på Don’t be Quiet Start a Riot?

Du kan ladda ned boken gratis i fulltextformat (PDF-fil), epub- och Kindl-format eller beställa ett tryckt exemplar av boken via svensk eller internationell nätbokhandel.

Om Stockholm University Press 

Stockholm University Press (SUP) är ett forskardrivet förlag som erbjuder nationella och internationella forskare infrastruktur för kvalitetsgranskad Open Access-publicering (med en CC-BY licens) av monografier, antologier och tidskriftsartiklar.