Sara Danius
Sara Danius.

Efter studier i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet sökte sig Sara till forskarutbildningen i Uppsala. Där disputerade hon höstterminen 1998, efter flera studieår utomlands, främst i USA, på doktorsavhandlingen The senses of modernism. technology, perception, and modernist aesthetics

Avhandlingen väckte uppmärksamhet

Den väckte omedelbart uppmärksamhet, i Sverige och internationellt, för sitt djärva helhetsgrepp på några av 1900-talets kanoniska författarskap, i tur och ordning Thomas Mann, Marcel Proust och James Joyce. Avhandlingen visar hur 1800- och 1900-talens tekniska landvinningar, såsom telefonen, bilen och grammofonen, alstrar nya sätt att uppleva – se, höra och känna – tillvaron, som i sin tur får genomslag i den europeiska högmodernismens prosakonst.

Sara kom också att i stor utsträckning tillbringa sina år som postdok utomlands. Det resulterade i en monografisk studie, The prose of the world. Flaubert and the art of making things visible, där hon granskade ”verklighetseffekten” hos 1800-talsrealismens store mästare Gustave Flaubert.

Remarkabel forskningskarriär

Sedan hon återvänt till Sverige utnämndes hon inom kort till professor i estetik vid Södertörns högskola. Parallellt med denna remarkabla forskningskarriär uppmärksammade Sara oavbrutet samtidskulturella fenomen på litteraturens, fotografiets och klädmodets fält. Hennes skarpsinne resulterade i flera essäböcker liksom litteratur- och kulturkritik i Dagens Nyheter. Hon invaldes i Kungliga Vitterhetsakademien 2010 och i Svenska Akademien 2013.

Till oss på Institutionen för kultur och estetik på Stockholms universitet kom Sara samma år, 2013, men hann knappt etablera sig som ambitiös lärare och handledare innan hon måste ta tjänstledigt för sitt uppdrag som ständig sekreterare i Svenska Akademien. Nu får vi aldrig tillbaka henne. Vi sörjer en exceptionellt begåvad och uppskattad kollega.

Anders Cullhed, professor emeritus i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.

Läs också gärna Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widdings minnesord.