Helena Bodin: Resa i Gunnar Ekelöfs fotspår i Turkiet.
Helena Bodin: Resa i Gunnar Ekelöfs fotspår i Turkiet.

Helena Bodin skriver om den ortodoxa kyrkan och ikonerna i Ilon Wiklands barndomsskildringar och bildskapande i Den långa, långa resan (1995) och I min farmors hus (2005) i senaste numret av Barnboken med tema religion. Kyrkan och ikonerna spelar en viktig roll för flickan Ilons känsla av frihet, trygghet och tillhörighet i hemmiljön i estniska Haapsalu, i skarp relief mot de förluster, den ensamhet och rädsla som skapas av krigshändelserna och flykten hösten 1944 till det nya landet, Sverige.

Gränsfrågor och hur de samspelar med kunskapens gränser är också ämnet för en nyutkommen mångvetenskaplig antologi vid Svenska Forskningsinstituet i Istanbul, Borders and the changing boundaries of knowledge, red. Inga Brandell et al, där Helena Bodin medverkar med en artikel om svenska reseskildringar från klosterhalvön Athos. Läs bland mycket annat även om översättningsfrågor i Turkiet, Bachtins syn på gränsöverskridanden, fotografen Karin Johanssons orientaliska äventyr på 1930-talet, den kurdiska romanen och om läsandet som en gränsöverskridande aktivitet, allt i artiklar av turkiska och nordiska forskare.