https://techgnosis.com/studying-the-dead/Omslaget till Listening for the Secret: The Grateful Dead and the Politics of Improvisation.
Omslaget till Listening for the Secret: The Grateful Dead and the Politics of Improvisation.

Ulf Olsson gav i våras ut en bok om rockmusik, Listening for the Secret: The Grateful Dead and the Politics of Improvisation (University of California Press). Läs mer om boken här.

I podcasten ”Expanding Mind” samtalar Ulf Olsson med programledaren Erik Davis om boken, om improvisation, självorganisering och om att forska i rockmusik. Samtalet kan höras här på Davis hemsida