Den skriftliga ansökan ska vara ingiven senast den 8 juni 2017, till Stockholm-Gillets kansli.

Stockholmsgillet är en förening som verkar för Stockholms utveckling och historia främst inom arkitektur och kultur. Föreningen bildades 1915 och driver sedan dess Stortorgets julmarknad i Gamla stan.

Läs mer på Stockholms-Gillets hemsida.