Institutionen för kultur och estetik

Kommunikationsansvarig

Joanna Bong Lindström
Rum: 207
Telefon: 08-16 35 37
E-post: joanna.lindstrom@su.se

Prefekt

Inga Sanner
Rum: 204
Telefon: 08-16 22 37
E-post: inga.sanner@idehist.su.se

Lärarutbildningen

Gunilla Nordin
Telefon: 08-16 18 70
Mobil: 0732-70 43 19
E-post: gunilla.nordin@su.se

Humanistiska fakulteten

Johanna Lundin
Telefon: 08-16 24 71
Mobil: 073- 270 43 78
E-post: johanna.lundin@su.se