Vårterminen 2018

Gemensamma funktioner

Inga Sanner, prefekt
Peter Gillgren, stf prefekt
Rikard Hoogland, bitr prefekt  

Tiina Rosenberg, forskningssamordnare  
Maria Ahlbäck Åkestam, samordnande studierektor för utbildning på forskarnivå (ufo)
Barbro Sigfridsson, samordnande studierektor för utbildning på grund och avancerad nivå (uga)  

Ledningsuppdrag inom ämnena

Idéhistoria

Karin Dirke, ämnesansvarig
Staffan Bergwik, ansvarig för forskning
Elisabeth Mansén, studierektor för ufo  
Thord Silverbark, studierektor för uga

Konstvetenskap

Malin Hedlin Hayden, ämnesansvarig
Anna Dahlgren, ansvarig för forskning
Maria Ahlbäck Åkestam, studierektor för ufo
Anna Bortolozzi, pedagogisk studierektor för uga
Jeff Werner, ansvarig för curatorutbildningen
Catharina Nolin, ansvarig för kulturarvsstudier   

Litteraturvetenskap

Boel Hackman, ämnesansvarig  
Anna Cullhed, ansvarig för forskning   
Elina Druker, studierektor för ufo     
Per Anders Wiktorsson, studierektor för uga  
Maria Andersson, studierektor för lärarutbildningen    

Musikvetenskap

Joakim Tillman, ämnesansvarig
Joakim Tillman, ansvarig för forskning  
Johanna Ethnersson Pontara, studierektor för ufo  
Johanna Ethnersson Pontara, studierektor för uga  

Teatervetenskap

Meike Wagner, ämnesansvarig
Dirk Gindt, ansvarig för forskning   
Lena Hammergren, studierektor för ufo    
Barbro Sigfridsson, studierektor för uga