I klimatdebatten har ofta effekter på haven varit den bortglömda frågan. Samtidigt som marina miljödiskussioner sällan lyfter fram klimatfrågor. Genom FNs Agenda 2030 och den uppföljande konferensen Our Oceans - Our Future, har tillståndet i haven kommit högre upp på debattagendan.

Den svenska regeringens höstbudget innehöll särskilda satsningar på haven och i höstas ordnade Sverige och Monaco ett forskningssymposium i Monaco med fokus på klimatförändringar och marina frågor.

Vad vet forskningen idag om hur Östersjön kommer att påverkas av klimatförändringarna? Blir havet varmare? Vad händer med salthalten? Hur påverkas övergödningen med algblomningar och syrefria bottnar? Vilka fiskar kommer att trivas? Vad är det för ekosystem vi har att förhålla oss till?

Välkomna att lyssna på vad forskningen hittills vet om klimatförändringarnas inverkan på Östersjön och vad detta betyder för dagens marina miljöfrågor.

Medverkande:

Gun Rudquist, policychef, Stockholms universitets Östersjöcentrum
Christoph Humborg, professor, vetenskaplig ledare, Stockholms universitets Östersjöcentrum
Helén Andersson, fil dr, chef för forskningsavdelningen, SMHI

Se evenemanget i Almedalsprogrammet